Probermester

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Probermester
Tysk = «Probierer». Arbeider med å undersøke malmgehalten i steinmaterialet som er drevet ut.