Røstved

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Røstved
Ved for å starte røstingen.