Settved

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Settved
Ved til fyrsetting. Kløvd i lengder opp til 3 meter. Ble stablet på en spesiell måte inne i gruven (fyrort) og tent på for å varme opp fjellet slik at det ble lettere å bryte løs. Det kunne gå med 9 kubikkmeter ved til bryting av 1 kubikkmeter bergmasse.