Bergknekt

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Bergknekt
Mellomste rang av gruvearbeidere. Neste høyere grad var berggesell.