Slepper

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Slepper
(Sletter) i steinen er enten sidesletter, undersletter eller oppskytende flater, som avviker fra steinens kløving eller båndenes strøk. Undertiden avskjærer de en gang.