Slig

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Slig
Finknust vasket malm. Kommer muligens fra tysk «Schlick» (norsk = sørpe).