Smelter

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Smelter
Tysk = «Schmelzer». Smeltehyttearbeider som smelter malmen.