Stangfelt

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Stangfelt
Kraftoverføring med stenger som beveget seg frem og tilbake, horisontalt eller vertikalt.