Strosse

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Strosse
a) Arbeidssted hvor malmen brytes. b) Bore og skyte ut malmen.