Stoll

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Stoll
En drift som går ut i dagen (en fordringsstoll ble benyttet til transport).