Svovelkis

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Svovelkis
Kis med svovel kjemisk bundet til jern. Forekommer ofte med kobberkis.