Synk

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Synk
Bratt ort i bunnen av en sjakt.