Tagarbeiter

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Tagarbeiter
Bergmann som jobber over jorda (Norsk = dagarbeider).