Ungknekt

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Ungknekt
Unge gruvearbeidere av middels rang.