U-ty

Ordlister

Uttrykk Forklaring
U-ty
Løsbrutt, verdiløs stein.