Utlenkingsort

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Utlenkingsort
Drift gjennom gråberg for å finne malmganger (undersøkelsesort).