Vaskeverk

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Vaskeverk
Skråstilt jernplate med hull. Malmen ble veltet ned på brettet og overrislet med vann. Det som var blankt ble plukket ut.