Velte

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Velte
Haug med bortfraktet stein.