Zechenhaus

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Zechenhaus
Kommer fra mellomhøytysk «Zeche», som opprinnelig var en sammenslutning av personer som drev et bergverk. Ble senere ensbetydende med «å betale regningen». Ble på norsk brukt som betegnelse på arbeidsbrakker. Også kalt «sakkerhus» eller «sekkenhus» på norsk.