Bergmester

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Bergmester
Funksjonær/ Embedsmann med oppsyn over flere bergverk, innsatt av kongen.