Zehntner

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Zehntner
Også kalt «centner». Av latin «centenarius». Var opprinnelig et mål for ett tysk pund (ca. 500 g). Skulle komme til å bli vektbetegnelse for 50 kg i Tyskland i nyere tid. Norsk = «Tiendeinnkrever». Embedsmann med oppdrag å kreve inn bergtiende for kongen som innehar bergregale for bergverkene som gruveselskapene driver; videre ansvarlig for oppsyn med samtlige regnskap i et område.