Bergskriver

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Bergskriver
Firmaets kontorsjef, regnskapsfører for gruvedriften.