Favn

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Favn
1 favn ved var 6 fot bred og høy og vedens lengde 1 alen, altså vel 2,22 kbm.