Anker

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Anker
Rommål. 1 anker = 38 potter.