Anrikning

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Anrikning
Separering (oppredning) av gråberg og malm samt oppkonsentrering av malmmineraler.