Avgang

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Avgang
Avfallet. Gråberg fra oppredningsprosessen (anrikningen).