Bergart

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Bergart
En bestemt, definert, steinart som har en spesiell struktur (egenart) og sammensetning av mineraler.