Bergverksinspektør

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Bergverksinspektør
Spesialinspektør for arbeidervern og sikkerhet innen bergverk- og anleggsektoren.