Bergtrykk

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Bergtrykk
Det trykk som eksisterer og kan måles nede i gruver og tunneler. Trykket skyldes i første rekke vekten av overliggende fjell, men kan også i form av gjenværende spenninger henge sammen med tidligere tiders fjellfoldninger og liknende uroligheter.