Bjønne

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Bjønne
Knusing av større stein vha. sprengstoff.