Bom

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Bom
Enten trommel for oppspoling av ståltau eller løse steinblokker/flak i ellers løst fjell. Tilkjennegis ved en hul lyd ved slag.