Borkrone

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Borkrone
Løstagbart stålstykke påsatt stenger (borstål) for boring i fjell.