Bornakke

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Bornakke
Den delen av borstålet som stemplet i bormaskinen slår, og som dermed overfører slagenergien til borstålet og borkronen.