Breksje

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Breksje
Knusingssone i fjell som skyldes at bergtrykket eller spenningene har oversteget bruddstyrken, holdfastheten i bergarten. Jordskjelv og fjellfolding kan forårsake breksjedannelse.