Bro

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Bro
Gang- og kjørebane over orter og synker, oftest med mulighet for omlasting av malm (gods) fra for eksempel ort til synkvogn.