Dagbergart

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Dagbergart
Bergart som finnes i dagen.