Dagen

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Dagen
Jordoverflate, dvs. det motsatte av under jord. Der man har dagslys.