Anvisning

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Anvisning
Hvor det er grunn til å vente metaller. Se leiested.