Doggspett

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Doggspett
Brekkjern for opptaking av dog.