Dosere

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Dosere
Svinging eller avskråning av for eksempel vismur. Dvs. muren avtar i bredde fra liggen til hengen.