Feltheng

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Feltheng
Øvre begrensning av malmlinjalen, malmhorisonten.