Fenghette

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Fenghette
«Feng». Kapsel med kraftig sprengstoff som med tjærelunte eller elektrisk tenning lett antenner hovedladningen, sprengstoffet.