Flotasjon

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Flotasjon
Skilling av malm og gråberg i vann ved å utnytte de forskjellige mineralers ulike tiltrekning til luft (gassblærer) i flotasjonskar. Ved tilsats av kjemikalier flyter malmkornene opp til overflaten hvor de avskummes.