Forbygging

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Forbygging
Gjenbygging mot farlige partier, sikring av rom og arbeidssted, forstøtning av usikre partier vha. tømmer og plank.