Forsetning

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Forsetning
Avstand fra et borehull til en fri bergflate.