Inndrift

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Inndrift
Framdriften, dvs. utsprengt antall meter i forhold til et fastlagt punkt ved for eksempel et antall salver (se S) i ort.