Kibb

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Kibb
Spesiallaget malmvogn eller malmbeholder for malmheising (transport) i sjakter.