Kjøretråd

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Kjøretråd
Strømførende kobberledning for elektriske gruvelokomotiv, som for trikk.