Klør

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Klør
Sperrehaker som heisekurv i sjakter settes på ved inn- og utkjøring av vogner, kibber.