Knot

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Knot
Malm- eller gråbergklumper i løftestørrelse (løftestein).